„W zgodzie z naturą” – projekt edukacyjny

Wpływ przyrody na człowieka jest bardzo duży, ale ogromne znaczenie ma również oddziaływanie ludzi na środowisko. Obecne czasy wymagają od nas wszystkich, abyśmy bardziej świadomie korzystali z zasobów środowiska naturalnego, w którym żyjemy.

Ekologiczny styl życia oznacza przede wszystkim szacunek do natury, który polega na rozważnym, świadomym i uzasadnionym wykorzystywaniu potencjału naturalnego. Powinniśmy wykształcić w sobie nawyki, dzięki którym każdego dnia przyczynimy się do działań proekologicznych.

Wszystko to było powodem do realizacji projektu „W zgodzie z naturą”, w którym uczestniczyli uczniowie klasy II a Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wolsztynie. Projekt był realizowany w dniach 25 – 29 kwietnia 2022 roku.

W trakcie jego realizacji uczniowie dowiedzieli się, jak możemy oszczędzać wodę, nie zanieczyszczać powietrza czy oszczędzać prąd. Pogłębili również swoją wiedzę na temat prawidłowej segregacji śmieci. W ramach zadań zawartych w projekcie wykonali plakat: „Potrafię segregować śmieci” i dekorację „Las w słoiku”. W czasie trwania projektu „W zgodzie z naturą” nasi uczniowie doskonalili umiejętność współpracy w grupie i pobudzali swoją kreatywność. Rozwijali również swoje kompetencje komunikacyjne i społeczne.

Opracowanie;: mgr J. Pernak

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności