Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 9/2021 z dnia 18.03.2021 r. w sprawie organizacji zajęć w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie w dniach 22.03.-11.04.2021 r.

Działając na podstawie § 1a ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, iż w dniach od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie będą pracowały w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021 r.

Hanna Ewa Strugała-Rozynek

Dyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności