Zimą w szkole

Program edukacyjno – profilaktyczny   ,, Z przyrodą za Pan Brat”

Uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 klas 1au, 2au, 2bu, 3au, 3bu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w ciągu całego roku szkolnego realizują program edukacyjny pt: ,, Z przyrodą za Pan Brat”.

Celem naszego programu jest:
pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt, również tych chronionych , dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku, kształtowanie podstawowych zasad ochrony środowiska, udział w akcjach ekologicznych, a przede wszystkim kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze wokół nas.

Patrzcie, patrzcie, tam daleko w wielkich, srebrnych saniach,
ciągnąc biały pył jak mleko, piękna pani się wyłania!
Choć wie, że nikt na mnie z radością nie czeka
Przychodzę dziś do wasz bardzo daleka.
Śnieg w krok za mną prószy, niejednemu wichrem przymroziłam uszy.

Zgodnie z kalendarzem, jak co roku 21 grudnia rozpoczęła się kolejna pora roku – ZIMA.

Zima to czas spokoju i odpoczynku w życiu roślin i zwierząt, jednak zawsze jest ciekawie, a zachodzące zmiany obserwowaliśmy razem z naszymi uczniami.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z naszych zimowych działań:

Z zimą za Pan Brat

IMG_20160218_102309The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name. IMG_20160108_113037The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name.

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności