Miesięczne archiwa: listopad 2017

,,Bezpieczni w sporcie”

Dnia 27.11.2017r. gościliśmy w naszej szkole Państwa Joannę i Jacka Jaroszewskich  z dziećmi. Doktor Jacek Jaroszewski jest ortopedą – traumatologiem, zajmującym się leczeniem urazów i schorzeń w zakresie kończyny dolnej, w szczególności związanych z uprawianiem sportu. Najlepsi polscy sportowcy od lat powierzają mu swoje zdrowie. Obecnie, zaproszony

Napisano w Aktualności

OPATRUNEK NA RATUNEK

Szkolne Koło Wolontariatu: Wielkoduchy i Wolontariusze z Klasą zachęcają do włączenia się do akcji: „Opatrunek na Ratunek” PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI!!!! termin zbiórki: 27.11.17r. – 01.12.17r. miejsce zbiórki: BIBLIOTEKA SZKOLNA SKW: Wielkoduchy i Wolontariusze z klasą

Napisano w Aktualności

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

W dniu 24 listopada młodzież klas gimnazjalnych w ramach tygodniowego bloku tematycznego „Pomagamy innym”, wzięła udział w zajęciach dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej. Przewodnim hasłem spotkania był apel skierowany do uczniów, by ci nie obawiali się reagować w sytuacjach, gdy zagrożone

Napisano w Aktualności

POWOŁANIE OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

Z dniem 23.11.2017r roku w  naszej szkole został powołany ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Do szczegółowych zadań ww. ośrodka, należy: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka; wskazywanie

Napisano w Aktualności

„ Jestem aktywny, jestem FIT ”

Dnia 21.11.2017 r. uczniowie klas I – III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy zebrali się po raz kolejny na sali gimnastycznej, by wziąć udział we wspólnych zajęciach na temat „ Wpływ wysiłku fizycznego na sprawność i prawidłowe funkcjonowanie organizmu ” w ramach realizowanego

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności