PLEBISCYT WSPANIAŁYCH

W lutym na terenie szkoły zorganizowany został Plebiscyt Wspaniałych,
który podsumowaliśmy na początku marca.

Ogólnym i nadrzędnym celem konkursu jest oddziaływanie wychowawcze skierowane na kształtowanie wśród uczniów zachowań i postaw: prospołecznych, proekologicznych, prozdrowotnych, czytelniczo-medialnych i patriotycznych.

Do plebiscytu mogli przystąpić wszyscy uczniowie, którzy spełniają poniższe wymogi:

  1. systematycznie uczęszczają na zajęcia lekcyjne,
  2. osiągają wysokie wyniki w nauce,
  3. biorą udział w różnorodnych konkursach, festiwalach, zawodach sportowych – szkolnych i pozaszkolnych,
  4. systematycznie korzystają z biblioteki szkolnej,
  5. są aktywni społecznie, np. działają w SU, SKW, ZHP, biorą udział w akcjach charytatywnych, imprezach i uroczystościach szkolnych…
  6. dbają o zdrowie swoje i innych,
  7. prezentują wysoką kulturę osobistą, a ich zachowanie nie budzi zastrzeżeń.

Spośród zgłoszonych do Plebiscytu uczniów po przeanalizowaniu Kart Zgłoszeń komisja konkursowa
w składzie mgr Anna Białek i mgr Tomasz Peciak przyznali tytuł „Wspaniałej wśród wspaniałych” dla
Katarzyny Nowickiej.
IMG_8771The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name.

Tytuł „Wspaniałej” otrzymały:
Blanka Laskowska, Wiktoria Ceglarek, Blanka Budzyń i Karolina Sadowicz.

Tytuł „ Wspaniałego” otrzymali:
Hubert Bajon, Tomasz Janus, Jakub Tomaszewski i Marcel Tomiak.

IMG_8783The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name. IMG_8767The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name. IMG_8793The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name. IMG_8799The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name. IMG_8791The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name. IMG_8786The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name.

Gratulujemy!!! Będziemy brać z Was przykład!

Oprac.: mgr Anna Białek

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności