Program edukacyjno-profilaktyczny „Jestem miły dla innych.”

Jak należy się zachowywać? W jaki sposób szanować siebie i innych? Jak dokonywać wyborów w duchu tolerancji? Czy jestem ważny? Jakie są moje mocne i słabe strony? W jaki sposób wyrażać swoje emocje? Czy bycie empatycznym popłaca? Na te i wiele innych pytań odpowiadali uczniowie klasy 6au w roku szkolnym 2022/2023 podczas realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego „Jestem miły dla innych.”

W jego ramach przy wsparciu nauczyciela: tworzyli mapy myśli odgrywali scenki sytuacyjne, stworzyli plakaty i gry edukacyjne, wykonali podarki dla kolegów i bliskich.

Dzięki realizacji założeń programu zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa i akceptacji uczniów w klasie, nabyli oni nowe umiejętności społeczne, komunikacyjne i emocjonalne. Podnieśli własne poczucie wartości, w większym stopniu potrafią dokonywać moralnych wyborów, są bardziej tolerancyjni i wrażliwi na potrzeby innych. Ograniczyli też przejawy agresji wobec rówieśników, w lepszym stopniu potrafią zorganizować swój czas.

mgr Monika Rosińska

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności