Kodeks ucznia nie jest mi obcy

Ogólnym i nadrzędnym celem konkursu Kodeks Ucznia nie jest mi obcy jest
popularyzowanie praw i obowiązków ucznia wśród uczniów.

W trakcie przygotowywania się do konkursu uczniowie rozwijają zainteresowania związane z zakresem swobód uczniowskich, wdrażają się do twórczego i logicznego myślenia, wyrabiają nawyk wypełniania obowiązków szkolnych, a także mobilizują się do samodzielnego dochodzenia swoich praw.

Uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej we wrześniu 2015 r. roku wspólnie ze swoimi wychowawcami zapoznali się z prawami i obowiązkami ucznia. Opracowali zasady postępowania w klasie i szkole. Tym samym otrzymują miano:
„Znawcy praw i obowiązków Ucznia”
dyplom_1

Uczniowie II i III etapu edukacyjnego w trakcie zajęć z wychowawcą otrzymali arkusze testu sprawdzającego wiedzę z zakresu praw i obowiązków.
Oto zwycięzcy:
Mistrzowie Szkoły Podstawowej
Dyplom_2

I Wicemistrzowie Szkoły Podstawowej
Dyplom_3

II Wicemistrzowie Szkoły Podstawowej
Dyplom_4

Mistrzowie Gimnazjum
dyplom_5

I Wicemistrzowie Gimnazjum
Dyplom_6

II Wicemistrzowie Gimnazjum
Dyplom_7

Wręczenie dyplomów i nagród obyło się w dniu 10 listopada 2015 r.
Pani Wicedyrektor Beata Walczak wręczając dyplomy pogratulowała uczniom znajomości praw i obowiązków.
zdjęcia nr 8 (1) zdjęcia nr 8 (2) zdjęcia nr 8 (3) zdjęcia nr 8 (4) zdjęcia nr 8 (5) zdjęcia nr 8 (6) zdjęcia nr 8 (7) zdjęcia nr 8 (8) zdjęcia nr 8 (9) zdjęcia nr 8 (10) 

Oprac. Rada Samorządu Szkolnego
pod kierunkiem opiekuna SU

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności