Miesiąc z Janem Długoszem

W tym roku miesiąc październik w naszej szkole był Miesiącem z Janem Długoszem.
W ten sposób chcieliśmy:

 • upamiętnić rocznicę urodzin J. Długosza,
 • zapoznać się z biografią i twórczością J. Długosza,
 • popularyzować Jego twórczość,
 • wdrażać uczniów do sięgania do kronik jako źródła informacji historycznej,
 • zachęcać ich do twórczości artystycznej,
 • pobudzać i rozwijać aktywność twórczą uczniów,
 • pobudzać do kreatywnego udziału w życiu klasy i szkoły,
 • połączyć różnorodne działania środowiska szkolnego wokół postaci J. Długosza,
 • rozwijać zainteresowania i zamiłowania czytelnicze,
 • doskonalić umiejętność czytania,
 • doskonalić umiejętność odbioru i interpretacji tekstu historycznego,
 • rozbudzać uczucia patriotyczne,
 • oraz rozbudzać poczucie tożsamości narodowej.

Uczniowie podczas zajęć z wychowawcą poznawali biografię, twórczość i działalność J. Długosza.
Mogli też obejrzeć wystawę urządzoną w kąciku wystawowym dotyczącą kronikarza.
Zaangażowali się z sukcesem do udziału w zaproponowanych konkursach:

Konkurs dla klas I – III szkoły podstawowej
pt.: „Inicjał piórkiem malowany”

Foto 1

Konkurs dla klas IV – VI
pt.: „Moja karta w kronice szkolnej”

Foto 2

Konkurs dla klas gimnazjalnych
pt.: „Z kroniki gimnazjalisty”

Foto 3

Konkurs dla klas szkoły przysposabiającej do pracy
pt.: „Miniaturki szkolne”

Foto 4 (2) Foto 4 (1)

Konkurs czytelniczy
pt.: „Od – czytywanie Długosza”

I grupa

Foto 5 grupa I

II grupa

Foto 6 gr II

Wyróżnienia i Nagroda Specjalna

Foto 7

Zwycięzcy zostali uhonorowani podczas spotkania w świetlicy szkolnej w dniu 10 listopada.
Dyplomy i nagrody wręczyła Pani Wicedyrektor Beata Walczak oraz organizatorki „Miesiąca z Janem Długoszem”. Uczniowie, którzy nie zdobyli dyplomów – otrzymali słodkie upominki.

Foto 8 (1) Foto 8 (2) Foto 8 (3) Foto 8 (4) Foto 8 (5) Foto 8 (6) Foto 8 (7) Foto 8 (8) Foto 8 (9) Foto 8 (10) Foto 8 (11) Foto 8 (12) Foto 8 (13) Foto 8 (14) Foto 8 (16) Foto 8 (17)  Foto 8 (18)

Wszystkie prace można podziwiać na tablicach ściennych i w kąciku wystawowym.
Dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i kreatywność.

 Oprac. P. Cichy, A. Łoniewska

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności