Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Alfabet logopedyczny”

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Wolsztynie przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Alfabet logopedyczny”. Projekt realizują neurologopedzi we współpracy z wychowawcami klas I-III i obejmuje on dzieci w wieku przedszkolnym – uczestnicy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju oraz wczesnoszkolnym – uczniowie klas I-III. Głównym celem projektu jest dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz wdrażanie profilaktyki logopedycznej, a także usprawnianie u uczniów aparatu artykulacyjnego i oddechowego, poszerzanie słownictwa czynnego i biernego, ćwiczenie umiejętności rozumienia, uwagi słuchowej oraz koncentracji na wykonywanym zadaniu, rozwijanie słuchu fonematycznego, poczucia rytmu, podnoszenie sprawności w zakresie motoryki, doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej, kształcenie wrażliwości słuchowej.

Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2023 r. i potrwa do końca maja 2024 r.

W październiku zrealizowano zadania:

  • A – Ale plama. Rozdmuchiwanie kleksa z farby za pomocą słomki.
  • E – Eko-logopedia. Stworzenie buźki z ekologicznych materiałów.
  • F– Fryzjer. Cięcie kartki w celu stworzenia włosów oraz dmuchanie by wprawić je w ruch.
  • K– Kostka. Wykonanie ćwiczeń zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek.

Zadania były realizowane w oparciu o bloki tematyczne:

  • Na leśnych ścieżkach– dzieci rozdmuchiwały kleksy z farby, aby zabarwić kontury liści.- Książka uczy i bawi- literę K dzieci poznawały i utrwalały podczas ćwiczeń z kostką, a także wyszukując ją w tekstach przeglądanych i czytanych książeczek.
  • Porozmawiajmy o zawodach– uczniowie poznali specyfikę pracy fryzjera i wcielili się w jego rolę przy okazji wykonując ćwiczenia oddechowe.
  • Dbamy o zwoje zdrowie- dzieci tworzyły uśmiechnięte buźki z darów jesieni (kasztany, żołędzie, szyszki, owoce i warzywa).

Opracowała: mgr Agnieszka Lehmann

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności