Październik- Międzynarodowy Miesiąc AAC

Październik to miesiąc, który na całym świecie jest poświęcony AAC.

„A co to takiego?”

AAC, czyli alternative and augmentative communication, oznacza komunikację zastępczą (alterntive communication) i wspomagającą (augmentative communication).

Komunikacja wspomagająca i alternatywna.

Możliwość porozumiewania się jest w centrum ludzkiego życia. Człowiek żyje w społecznym dialogu z innymi ludźmi, a komunikowanie się daje możliwość wyrażania własnych myśli i uczuć, definiowania własnej osoby, tworzenia znaczących relacji z innymi, uczestniczenia w edukacji i pracy. Dla wielu niepełnosprawnych osób z poważnymi zaburzeniami mowy i ograniczeniami języka, osiągnięcie – w tradycyjny sposób – tej fundamentalnej potrzebyjaką jest komunikacja międzyosobowa jest często niemożliwe. Istnieją wśród nas osoby, które na skutek wielorakich ograniczeń są jakby z zasady wykluczone z procesu komunikowania. Wiele osób nie posługuje się językiem mówionym i potrzebuje alternatywnej formy komunikowania się. Dzisiaj komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC jest standardowym postępowaniem rehabilitacyjnym. Idea AAC pojawiła się Polsce w latach 90-tych i jej zwolenników ciągle przybywa.

W naszej szkole komunikacja wspomagająca i alternatywna jest systematycznie stosowana na zajęciach korygujących wady mowy poprzez:

  • Rozbudzanie u uczniów zainteresowania zróżnicowanymi formami komunikowania się.
  • Rozwijanie u uczniów potrzeby komunikacyjnej, w celu wyrażania i przekazywania potrzeb, emocji, myśli, pragnień i woli, proszenia o pomoc, stosowania zwrotów grzecznościowych.
  • Wdrażanie do bycia odbiorcą i nadawcą komunikatów językowych i niejęzykowych.
  • Poszerzanie zasobu słownictwa czynnego oraz biernego.
  • Utrwalanie znanych i wprowadzanie nowych gestów i symboli Makaton, PCS itp.

W ramach Międzynarodowego Miesiąca AAC został ogłoszony konkurs pt. „Książeczka o jesieni”. Celem konkursu było rozbudzanie u uczniów zainteresowania zróżnicowanymi formami komunikowania się- symbolami, obrazkami, słowem pisanym ilustrującymi piękną polską złotą jesień.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce- Karol Piskorski,

II miejsce- Kamil Bąkowski,

III miejsce- Magdalena Adamczak,

wyróżnienie- Martyna Kaminiarczyk,

wyróżnienie- Antonia Lewandowska.

Opracowała: mgr Agnieszka Lehmann

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności