Rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja

3 maja – cóż to za data? Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu nic nie znaczących uroczystości. Dziś żyjąc w zawrotnym tempie, negujemy wszelkie wartości, nudzą nas uroczystości, apele, rocznice, święta. Ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.

Uczniowie klasy I a i III c gimnazjum przygotowali uroczystą akademię, podczas której przypomnieli wszystkim uczniom symbole narodowe Państwa Polskiego. Uroczysty apel rozpoczął się od odśpiewania hymnu narodowego.

  • flaga – jest obok godła, naszym najwyższym symbolem narodowym.
    Symbolem wolnego i niepodległego państwa. Reprezentuje imię Polski poza
    jej granicami. Barwy jej złożone są z dwóch poziomych pasów: białego i czerwonego.
  • godło – godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.
  • hymn – słowa hymnu – nazywanego Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech– zostały napisane przez Józefa Wybickiego.

Dowiedzieliśmy się na podstawie krótkiego filmu, jak toczyły się losy Polski na przestrzeni dziejów. Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie, zawiera prawa i obowiązki obywateli, mówi o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić w państwie, określa jego ustrój. Kto przyczynił się do jej powstania? Byli to Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski oraz wielu innych. To między innymi oni byli twórcami Konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 Maja. Natomiast król Stanisław August Poniatowski tymi słowami ją uchwalił:

”W imię Boga w Trójcy Jedynego, ja Stanisław August Poniatowski, z Bożej Łaski i woli narodu król Polski, wraz ze wszystkimi stanami dla dobra ludzi ich wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy.”

Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja nazywamy świętem wolności i radości. Już nasi przodkowie rozumieli,  co znaczy wolność, naród, ojczyzna. A czym dla Nas są te pojęcia?

Wolność:
– to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą,
– to swoboda, niezależność,
– wolnym jest ten, kto żyje w wolnym kraju,
– wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście.

Naród:
Naród to my, Polacy, żyjący teraz.
Naród – to nasi przodkowie, walczący o wolną Polskę.
Naród – to twórcy Konstytucji Trzeciego maja.

Ojczyzna
Ojczyzna moja – to ta ziemia droga.
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga.

,,Polska”
Pytasz się, gdzie jest i jaka?
W niewypierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.
W szumie gołębi na starym rynku,
W książce poety i na budowie,
W codziennej pracy, w życzliwym słowie,
Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.
I jest w czerwieni maków,
I w białych kwiatach wiśni,
W piosenkach wszystkich ptaków,
I w każdej naszej myśli.

Uczniowie starali się pokazać, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 maja oraz odpowiedzieć na pytania, czym dla nas jest Ojczyzna, Naród, Wolność. Mamy nadzieję, że to spotkanie zachęciło uczniów do chwili refleksji nad tak ważnymi sprawami dla każdego Polaka.

Opracowanie: P. Fechner, W. Szukała

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności