„Szkoła pamięta”

W odpowiedzi na list Pana ministra Dariusza Piontkowskiego, z chęcią i zaangażowaniem, włączyliśmy się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. W dniu 25 października 2019 r. przy wsparciu nauczycielek języka polskiego i historii, Pani Magdy oraz Pani Mirki wybraliśmy się na wycieczkę, której celem było odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci narodowej. Uczciliśmy pamięć o bohaterach naszej wolności, zapalając znicze

w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej, czyli:

  • pod tablicą upamiętniającą śmierć powstańca wielkopolskiego, Antoniego Przybylskiego,
  • pod Pomnikiem Powstańca Wielkopolskiego,
  • na Cmentarzu oficerów radzieckich,
  • pod tablicą na budynku poczty, upamiętniającą miejscowych dowódców powstania wielkopolskiego – Stanisława Siudę i Stanisława Tomiaka,
  • pod Obeliskiem pamięci pomordowanych w 1940 r. przez NKWD w Katyniu, Charkowie, Miednoje-Twer,
  • pod tablicą upamiętniającą ofiary więzienia śledczego w tzw. RAFII.

Wycieczka była okazją do pogłębienia wiedzy na temat naszych lokalnych bohaterów narodowych, o których czynach powinniśmy pamiętać.

Przystąpienie do akcji „Szkoła pamięta” jest również dowodem na to, że patriotyzm i pamięć o lokalnych bohaterach są dla naszej szkolnej społeczności bardzo ważne.

 

Oprac.: Uczniowie kl.7 i kl.8,  przy wsparciu p. Magdy i p. Mirki

        

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności