#SzkołaPamięta

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, nasza szkoła włączyła się w akcję MEiN „Szkoła pamięta”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Uczniowie odwiedzali i zapalali znicze w miejscach pamięci narodowej – pod pomnikami bohaterów oraz mogiłami żołnierzy poległych w walkach o wolność naszej Ojczyzny. Poznawali sylwetki wielkich Polaków. W ramach akcji powstało również wiele gazetek tematycznych, prac plastycznych, a także film dotyczący obchodów 103. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tej pięknej i wartościowej akcji.

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności