Uroczystość Wszystkich Świętych

Z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych, uczniowie naszego gimnazjum zachęcili inne dzieci to tego, aby również i one starały się być świętymi.
Nasze obchody miały jako myśli przewodnie trzy biblijne cytaty:
Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 P 1,15-16);
Bóg jest świętością, dlatego, że „jest miłością” (1 J 4,8.16);
„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 19,2).

Gimnazjaliści przebrani za świętych wręczali te cytaty wszystkim dzieciom i pracownikom szkoły co spotkało się z życzliwym przyjęciem i zaskoczeniem.

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności