Ciekawy region – ciekawi ludzie

17.12.2015 r. odbyło się podsumowanie programu edukacyjno–profilaktycznego „Ciekawy region – ciekawi ludzie” połączone z wernisażem prac uczniów oraz ogłoszeniem wyników konkursu plastycznego „Mój Faun”.

Wyniki konkursu prezentuje poniższa tabela

Kategoria IV-VI Kategoria I-III Kategoria IV-VI u Kategoria I-III u
I miejsce Dawid Witchen Łukasz Birk Dominik Olszewski Dawid Wita
II miejsce Hubert Kopydłowski Krzysztof Gotz Tomasz Janus Mateusz Kawala
III miejsce Martyna Poloch Przemek Lisek Karol Piosik Klaudia Banach
wyróżnienia Kacper Pacyna,

Jakub Raczkowiak

Szymon Lewandowski,

Michał Konieczny

Marcel Tomiak,

Norbert Szymkowiak

zdjęcie51zdjęcie52 zdjęcie53

Wszystkim dziękujemy za udział i zaangażowanie w realizację projektu!

Autorki: A. Białek, M. Czepczyńska, A. Łoniewska

A teraz zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z podjętych w ramach programu działań:
Program edukacyjno–profilaktyczny „Ciekawy region – ciekawi ludzie” realizowali uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Wolsztynie

Program obejmował 3 moduły:

  1. Śladami przeszłości.
  2. Ludzie, o których pamiętamy.
  3. Ciekawi współcześni.

Celem programu było uwrażliwienie uczniów I i II etapu edukacyjnego na piękno otaczającego ich regionu oraz rozbudzanie zachowań prospołecznych w odniesieniu do najbliższego otoczenia. Uczniowie poznawali i utrwalali wiedzę o przeszłości i teraźniejszości swojej Małej Ojczyzny. Jednocześnie mieli okazję większego otwarcia się na innych, poprzez  szereg zadań wymagających nawiązania kontaktów społecznych, podnieśli swoją samoocenę oraz zbudowali poczucie celowej działalności.

W ramach realizacji modułu „Śladami przeszłości” uczniowie poznawali historię Wolsztyna i okolic, poznawali lokalne atrakcje związane z przeszłością regionu, a wszystko to w szeregu ciekawych i aktywizujących działań.

W terminie 1 – 13.10.2015 r. uczniowie wzięli udział w zajęciach na temat: „Jak to w Wolsztynie dawniej bywało”, w ramach tych zajęć porównywali współczesny wygląd miasta ze starymi fotografiami i pocztówkami. Analizowali dawne zdjęcia i poszukiwali sfotografowanych miejsc podczas spacerów po mieście.

  zdjęcie1 zdjęcie2

W dniach 2 – 13.11.2015 r. – uczniowie wzięli udział  w akcji „Muzeum jest fajne”, w ramach której  odbyli zajęcia muzealne i zwiedzili parowozownię w Wolsztynie lub wzięli udział w lekcji muzealnej na Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie. Zajęcia te, poza tym, że poszerzyły wiedzę uczniów o historii regionu, dały możliwość poznania jednych z najciekawszych atrakcji Wolsztyna, a także wskazały ciekawy i wartościowy sposób spędzania wolnego czasu.

O wizycie na Skansenie można przeczytać także  tutaj :http://www.zsswolsztyn.pl/z-wizyta-na-skansenie/

zdjęcie3 zdjęcie4 zdjęcie5 zdjęcie6 zdjęcie7 zdjęcie8

04.11.2015 r. odbyły się dwie wycieczki do Starej Chaty u Kowola w Kluczewie, w których wzięli udział uczniowie młodszych klas.

Oddziały klas I, I au i II au (rano) i klas  II bu, III au i IV au wraz z paniami wybrały się do Kluczewa.
W gospodarstwie agroturystycznym „U Kowola” przywitał nas wuja Krzysiu, który pokazał nam wykonane z drewna zabawki. Mieliśmy okazję bawić się nimi na podwórku. Zabawek było tyle, że każdy z nas znalazł coś dla siebie. Poznaliśmy króliki, koty, kozy, owce, krowy i świnie. Mieliśmy okazje je pogłaskać i nakarmić. Na wielu z nas kontakt ze zwierzętami zrobił ogromne wrażenie. Wuja Krzysiu zaprosił nas także do 100-letniej chaty, gdzie opowiedział nam historie ze swojego  dzieciństwa. Kolejną niespodzianką była przejażdżka traktorem. Wuja Krzysiu pokazał nam największą piaskownicę, jaką do tej pory widzieliśmy i domek Baby Jagi. Usłyszeliśmy także legendę o powstaniu Kluczewa. Po drodze podziwialiśmy krajobrazy wsi. Po powrocie z przejażdżki, na podwórku, czekało już na nas ognisko i pyszne kiełbaski. Grupa popołudniowa poznała także ciężką pracę kowala. Pełni wrażeń i bardzo zmęczeni wróciliśmy do szkoły.

O tej wycieczce można przeczytać także tutaj http://www.zsswolsztyn.pl/wyprawa-do-kluczewa/

zdjęcie9 zdjęcie10 zdjęcie11 zdjęcie12 zdjęcie13 zdjęcie14 zdjęcie15

„Poznaj z czego Wolsztyn słynie” pod takim hasłem, w dniu 21.11.2015 r., uczniowie szkoły i harcerze 4 Drużyny Harcerskiej „Włóczykije” wzięli udział w wycieczce pociągiem retro do Poznania, podczas której mieli okazję doświadczyć przejazdu starymi wagonami ciągniętymi przez parowóz. Podjęli się również promocji miasta poprzez rozdawanie pocztówek z Wolsztynem. Podczas tej wycieczki miały miejsce dodatkowe atrakcje, takie jak przejazd tramwajem, zwiedzanie poznańskiego Starego Rynku, Muzeum Etnograficznego oraz Muzeum Bambrów Poznańskich. Wycieczka pogłębiła wiedzę uczniów na temat historii regionu, a także przyczyniła się do zwiększenia ich samodzielności.

zdjęcie16 zdjęcie17 zdjęcie18 zdjęcie19

W celu podsumowania realizacji modułu I. uczniowie podjęli się opracowania albumu dokumentującego wykonanie zadań oraz zachęcającego do odwiedzenia Ziemi Wolsztyńskiej pod tytułem „Dlaczego warto zobaczyć Wolsztyn”. Uczniowie podzieleni na grupy dokonywali selekcji, wyboru i obróbki zdjęć, a następnie wykonali album.

 zdjęcie20 zdjęcie21 zdjęcie22

Mówiąc o historii regionu nie można pominąć postaci, których losy splotły się z dziejami okolicznych ziem, dlatego podczas realizacji modułu II. „Ludzie, o których pamiętamy” uczniowie mieli okazję poznać kilka z nich.

Jedną z postaci poznawanych przez naszych uczniów był Marcin Rożek, znany rzeźbiarz i malarz. W terminie 16 – 30.11.2015 r. uczniowie wzięli udział w zajęciach, które odbyły się w muzeum jego imienia.

zdjęcie23 zdjęcie24 zdjęcie25

Natomiast 20.11.2015 r. odbyła się wycieczka do Poznania i Gniezna „Śladami rzeźb Marcina Rożka”, podczas której 18 uczniów podziwiało dzieła artysty znajdujące się w wymienionych miastach. Dodatkowo mieli okazję zwiedzić okolice Starego Rynku w Poznaniu oraz Katedrę Gnieźnieńską.

Relacja z tej wycieczki http://www.zsswolsztyn.pl/wycieczka-poznan-biskupin-gniezno/

Kolejną postacią poznawaną przez uczniów był Robert Koch, miejscowy lekarz powiatowy badający choroby zakaźne. W dniach 16 – 30.11.2015 r. uczniowie wzięli udział w zajęciach w muzeum jego imienia, gdzie zapoznali się z pracą naukowca. W dniach 23.11 – 04.12.2015 r. każdy z uczniów miał okazję wysłuchać prelekcji przegotowanej przez pielęgniarkę szkolną Anetę Dudziak na temat „Co właściwie odkrył Robert Koch?”

zdjęcie26 zdjęcie27 zdjęcie28 zdjęcie29

Trzecią postacią poznawaną przez uczniów był Michał Drzymała, który stawiał czynny opór pruskiemu zaborcy. 16.10.2015 r. uczniowie oddziałów 1/3 i 2 udali się na wycieczkę do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Michała Drzymały Tam nauczyciel historii, pan Waldemar Warciarek opowiedział im o dokonaniach i losie Michała Drzymały. Co najważniejsze okazało się, że słynny Michał Drzymała, to jednak nie tata naszego Filipa Drzymały, ale kto wie może jakiś daleki krewny???

zdjęcie30 zdjęcie31 zdjęcie32

 

13.11.2015 r. uczniowie wzięli udział w wycieczce „Za wozem Drzymały” do Rakoniewic i Drzymałowa. W jej trakcie podziwiali replikę wozu mieszkalnego Michała Drzymały i odwiedzili miejsce, w którym stał. Zwiedzili również Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach z wystawą poświęconą historii regionu.

 zdjęcie33

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Ważnym zadaniem modułu „Ludzie, o których pamiętamy” było kultywowanie pamięci o żołnierzach i bohaterach poległych w walkach o wyzwolenie Wolsztyna i okolic. Zadanie to wykonywane było we współpracy z Gminnym Związkiem Drużyn ZHP w Wolsztynie.

Uczniowie porządkowali mogiły żołnierskie i powstańcze przed 1 listopada. Wykonali także rozetki w barwach narodowych, a także wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości 11.11.2015 r. i rozdawali wykonane rozetki uczestnikom uroczystości pod pomnikiem w Wolsztynie.

zdjęcie36 zdjęcie37 zdjęcie38 zdjęcie39

 

Ważnym zadaniem w tym module było wykonanie prezentacji zdjęć dokumentujących podjęte działania. Prezentacja ta została przedstawiona podczas podsumowania programu (17.12.2015).

Prezentacja Ludzie, o których pamiętamy

Celem modułu III było zaprezentowanie uczniom ciekawych wzorców osobowych oraz nabycie nowych doświadczeń obejmujących zarówno umiejętności społeczne, jak działania artystyczne. Odbył się szereg spotkań z „Ciekawymi współczesnymi”, czyli osobami, znaczącymi dla lokalnej społeczności, mogącymi być wzorem lub inspiracją dla uczniów poszukujących swojego sposobu na zaistnienie w najbliższym otoczeniu.

Pierwszą osobą, z którą spotkali się w dniu 13.10.2015 r. uczniowie była pani fotograf Joanna Mogielnicka, posiadająca studio fotografii artystycznej. Opowiedziała ona uczniom o swojej pracy i zdradziła kilka jej tajników, a podczas warsztatów „Wolsztyn w obiektywie” wspomagana przez nauczycieli szkoły wyjaśniła uczniom na czym polega kadrowanie.

zdjęcie40 zdjęcie41

 

14.12. 2015 r. odbyło się spotkanie z poetą Szymonem Nowakiem. Uczniowie zapoznali się z jego twórczością, wysłuchali wierszy czytanych przez nauczycielkę biblioteki, panią Annę Białek. Pan Szymon opowiedział o tematyce podejmowanej w swoich utworach oraz samym procesie twórczym wraz z jego stroną techniczną. Następnie odbyły się warsztaty „Zabawa z rymem”, podczas których uczniowie mieli okazję poćwiczyć trudną sztukę rymowania.

zdjęcie42 zdjęcie43 zdjęcie44

 

Kolejną osobą poznaną przez naszych uczniów, był artysta plastyk Wiesław Matysik, który przybył do szkoły dnia 16.12.2015 i opisał warsztat malarski, a następnie przeprowadził z uczniami zajęcia warsztatowe na temat „Mój region jest piękny”, podczas których uczestnicy szlifowali swoje umiejętności malowania farbami.

zdjęcie45 zdjęcie46

Na koniec, 18.12.2015 r. uczniowie spotkali się z Posłem na Sejm RP panem Jakubem Rutnickim. Dowiedzieli się, co to jest sejm i senat oraz na czym polega praca w parlamencie. Odbyły się również warsztaty „Co ja mogę”, których celem było zebranie pomysłów na własną aktywność prospołeczną.

zdjęcie47 zdjęcie48 zdjęcie49

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności