Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami” (październik)

Październik – Sensoryczny spacer

W miesiącu październiku zrealizowaliśmy pierwsze zadanie projektowe – SENSORYCZNY SPACER.

W ramach zajęć korygujących wady mowy uczniowie wykonując jesienną gimnastykę buzi i języka usprawniali aparat artykulacyjny i układ oddechowy. W ramach treningu karmienia, a także poszerzania preferencji smakowych dzieci próbowały owoce i warzywa w postaci surowej i gotowanej. Zajęcia miały na celu także stymulację zmysłu powonienia oraz trening prawidłowego oddychania. Dzieci rozwijały umiejętność czytania z wykorzystaniem klocków LOGO, układały wyrazy – nazwy darów jesieni, wykonywali ćwiczenia słuchowe, porównywania dźwięków i odgłosów przyrody. W trakcie zajęć rozwijano umiejętności naśladowcze i społeczne z zastosowaniem alternatywnych sposobów komunikacji. Wprowadzono symbole PCS i Makaton związane z tematyką jesienną.

Podczas zajęć integracji sensorycznej dzieci spacerowały ścieżką sensoryczną i rozwijały zmysł dotyku. Pokonywały ścieżkę, stąpały po różnych materiałach, które czasem wywoływały przyjemne, a innym razem dość niemiłe uczucia. Pochylanie się i wyszukiwanie jesiennych darów natury korzystnie stymulowały zmysł równowagi oraz rozwijały kinestezję i planowanie motoryczne.

W trakcie zajęć z tyflopedagogiki podczas spaceru uczniowie poznawali bogactwo jesiennych faktur, kolorów i dźwięków. Brali udział w zabawie „Zgadnij co to jest ”, gdzie zamykając oczy rozpoznawali skarby jesieni próbując określić jakie są: gładkie, miękkie, twarde, okrągłe. Następnie wrzucali do woreczka i manipulowali kasztanami stymulując motorykę małą. Kolejną zabawą było „Szukanie kasztanów”, wpływało to pozytywnie na ogniskowanie, umiejętność skupiania wzroku oraz dyskryminację wzrokową.

Nauczyciele realizujący projekt w ramach swoich zajęć dostosowali zadania tematyczne do możliwości uczniów i uczestników. Wykorzystali kreatywne i ciekawe pomysły w celu zapewnienia bodźców sensorycznych w różnych formach.

Oprac.: Joanna Patrycja Kaźmierczak

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności