„Polska – mój kraj” – projekt edukacyjny

Ważnym elementem budowania patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży jest propagowanie i kształtowanie odpowiedniego poziomu wiedzy z różnych dziedzin nauki związanych z Polską, takich jak: historia, geografia, kultura języka polskiego, wiedza o społeczeństwie. Bez pogłębiania elementarnej wiedzy o własnej Ojczyźnie, trudno o budzenie wśród młodego pokolenia poczucia dumy i radości z tego, że jesteśmy Polakami.

W dniach 7-18 listopada 2022r. uczniowie klasy 6au realizowali projekt edukacyjny „Polska – mój kraj”. Realizacja projektu pozwoliła im na zapoznanie z historią państwa polskiego i symbolami narodowymi, na poznawanie potraw regionalnych, miejsc pamięci narodowej i użyteczności publicznej w Wolsztynie. Podczas realizacji projektu uczniowie pracowali z mapą, odszukali na niej stolicę Polski, swoje miejsce zamieszkania, odczytali nazwy państw sąsiadujących z Polską. Przypomnieli sobie „Legendę o Warsie i Sawie”, wykonali pracę plastyczną z nią związaną. Wykonywali liczne zadania na komputerze, obejrzeli prezentacje multumedialne, stworzyli wspólną grę i lapbooka. Przygotowali rogaliki Marcińskie oraz wystawę swoich prac. Realizacja powyższych zadań oraz ich różnorodność pozwoliła uczniom na usystematyzowanie wiedzy o Polsce, poznanie tradycji, zwyczajów i historii o własnym miejscu zamieszkania oraz wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

mgr Monika Rosińska

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności